Brannvern for boliger

Røykvarsleren er det viktigste livreddende tiltaket du har i boligen din. For å være sikker på at røykvarsleren fungerer til en hver tid, pass på at den monteres riktig, og at den testes og vedlikeholdes jevnlig. Røykvarslerens dag 1.desember hvert år er en smart dag og merke seg som en påminnelse om test,batteribytte og vedlikehold.

Alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler, alternativt et brannalarmanlegg. Har du en bolig over flere etasjer, skal det være minst én røykvarsler i hver etasje. Hensikten med å montere røykvarslere er at du skal få et tidlig varsel om at en brann er under utvikling. Du får da anledning til å redde deg selv og andre som oppholder seg i boligen, og kanskje slokke brannen. Særlig når folk ligger og sover, kan dette bety forskjellen på liv og død.

Det å være bevisst om at en brann kan bryte ut i hjemmet, og å være forberedt på det, er en bra begynnelse på en effektiv brannberedskap. Alt for ofte nedprioriteres brannsikkerhet i norske hjem, og hvert år rammes alt for mange av brannskader som kunne vært unngått.

Les mer om dette på brannvernforeningens hjemmeside.


Slik brannsikrer du huset, rekkehuset eller leiligheten din
Røykvarslere

Dette sier loven om røykvarslere: ”Alle boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på soverom når dører er lukket.” I 1990 vedtok Norske myndigheter lovpåbud om at alle boliger skal ha minst en røykvarsler. Påbudet omfatter leiligheter, eneboliger, rekkehus, hybler og hytter. Dersom man ikke har montert røykvarsler risikerer man blant annet redusert forsikringsutbetaling etter brann. Loven sier videre at alarmsignalet må være minimum 60db i boligens soverom. Det er eiers ansvar å anskaffe, samt montere røykvarsler. Det er brukers ansvar å teste, samt vedlikeholde røykvarsleren.


Hvor mange røykvarslere bør jeg ha i boligen?

Brann kan oppstå når som helst hos hvem som helst. En moderne bolig overtennes i løpet av 3-5 minutter, i løpet av denne tiden skal familien våkne og komme seg i sikkerhet. Vi anbefaler at det i en bolig monteres flere røykvarslere, gjerne seriekoplede. Det finnes ikke noe fasitsvar, det avhenger av boligens størrelse og utforming. Minimum er en røykvarsler pr. boenhet, og minst en røykvarsler i hver etasje dersom boligen er over flere plan. En regel er at du trenger minimum en røykvarsler pr. 40 m², men dette avhenger selvsagt av boligens utforming, antall rom, og planløsning. I praksis vil en normal bolig ha behov for 3-6 røykvarslere avhengig av boligens størrelse og utforming.


Brannslokkere

I Norge er alle boliger og boenheter pålagt å ha slukkeutstyr, dette kravet gjelder også fritidsboliger. Det er eiers ansvar å påse at kravet er oppfylt, det er beboer som har ansvaret for vedlikehold og ettersyn. I henhold til regelverket skal det monteres minst en 6 kg pulverslukker, alternativt en 6 liter skumslukker, så lenge slukkeeffekten er 21A eller høyere, eller 9 liter skumslukker, eller husbrannslange. Housegards 6 kg pulverslukkere oppfyller alle krav til slukkeutstyr i bolig, de er godkjent i henhold til Europastandard NS-EN3, og har markedets høyeste slukkeeffekt. Plasser brannslukkeren synlig, og lett tilgjengelig. Montér den slik at håndtaket er maksimalt 90 cm over gulv. På den måten blir det enkelt for alle i boligen å nå slukkeren.


Branntepper

Branntepper er et nyttig og praktisk supplement til et 6 kg pulverapparat. Et brannteppe er enkelt og effektivt til slukking av mindre branner. Plassér gjerne brannteppet på kjøkkenet, i nærheten av komfyren, eller andre steder hvor mindre branntilløp kan oppstå.Sjekkliste

Opptil 60m2

   ✔ 6 kg pulverslukker 55A

   ✔ Slokkespray FireStopper

   ✔ Optisk røykvarsler

   ✔ Brannteppe 120 x 180 cm

60-120m2

   ✔ 6 kg pulverslukker 55A

   ✔ Slokkespray FireStopper

   ✔ Seriekoblede røykvarslere

   ✔ Brannteppe 120 x 180 cm

Over 120m2

   ✔ 6 kg pulverslukker 55A (en på hver etasje)

   ✔ 2 kg pulverslukker

   ✔ Seriekoblede røykvarslere (antallet avhenger av husets størrelse og antall rom)

   ✔ Brannteppe 120 x 180 cm

   ✔ Brannstige (2 etasjer)

Se videoen "Brannsikker bolig" fra BrannvernforeningenProdukter
Stores