Det er igjen tid for dekkskifte!

Nettene blir kjøligere og kjøreforholdene kan raskt endre seg. Da er det smart å være forberedt . Vi har samlet noen av våre bestselgere her som gjør oppgaven med dekkbytte litt enklere.

Når kan jeg sette på piggdekk?

1. november med unntak av Nordland, Troms og Finnmark hvor man kan bytte til piggdekk fra 16. oktober. Dersom forholdene tilsier det må man legge om før disse datoene.

Når må jeg ta av piggdekkene?

Fra og med første mandag etter 2. påskedag med unntak av Nordland, Troms og Finnmark hvor datoen er fra og med 1. mai. Er det ufravikelig når jeg tar av eller setter på piggdekk? Nei, skal du på fjellet eller et sted hvor forholdene gjør det nødvendig er det lov å sette på piggdekk både før og etter tidligere nevnte datoer. Det er føreren som må vurdere om kjøretøyet har tilstrekkelig veggrep. Når det er glatt føre kan man oppnå dette ved å bruke vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende.


Riktig trykk i dine dekk

Eksempel på verdier på lufttrykk i henhold til instruksjonsbokens anbefalte verdier:


    ✔ 30 % under – ikke bra, høyere drivstofforbruk og dekkets levetid kan halveres.

    ✔ Eksakt i henhold til instruksjonsboken – bra.

    ✔10–15 % over – det beste, lavere drivstofforbruk, dekkets levetid kan fordobles samtidig som det ikke påvirker trafikksikkerheten negativt.

    ✔ Mer enn 20 % over – ikke bra, ingen fordeler samtidig som kjøreegenskapene svekkes ved altfor høyt trykk. Slitasjen på dekket øker.

Produkter
Søk
Stores