Hva bør du tenke på ved bruk av aggregat

Det er enkelte ting man bør tenke på både ved kjøp og bruk av aggregat. Dette bidrar til optimalisert ytelse og lenger levetid.

Kontrollér før oppstart at det er olje i motoren som forklart i bruksanvisningen. Anbefalt olje OF-1112004 delsyntet SEA 10W-40.


Start alltid opp aggregatet uten å ha noe koblet til uttaket og la det kjøre seg varmt i 1-2 minutter. Da rekker aggregatet å bygge opp stabil og riktig spenning, samtidig reduseres risikoen for at utstyret ditt slås ut.


Bruk alltid aggregat til rett formål: el-verktøy. motor eller sveis drar 3-4 ganger mer strøm ved oppstart.


Utfør alltid service på motoren/aggregatet etter leverandørens anbefalinger.

Visste du at vår serviceavdeling tilbyr service på aggregat?


Produkter
Stores